• 18 lipca 2024

Terapia psychoanalityczna to nielekowa metoda leczenia układu nerwowego i psychicznego, polegająca na dogłębnym zbadaniu wewnętrznych problemów, które zakłócają zdolność danej osoby lub rodziny do prowadzenia satysfakcjonującego życia. W psychoterapii chodzi przede wszystkim o nawiązanie kontaktu interpersonalnego i ufnej relacji między klientem a terapeutą.
 

Głównym celem psychoterapii psychoanalitycznej jest rozwiązanie problemów behawioralnych, emocjonalnych i osobowościowych danej osoby za pomocą różnych metod werbalnych i niewerbalnych. Pozytywny kontakt emocjonalny między psychoterapeutą a klientem jest warunkiem koniecznym skutecznego leczenia.

Terapia

Cel psychoterapii psychoanalitycznej

Niezależnie od metody i sposobu prowadzenia psychoterapii psychoanalitycznej ma ona jeden cel: poprawę jakości życia osoby analizowanej. Dzięki swobodnemu wyrażaniu uczuć, zmagań i myśli klient zaczyna zdawać sobie sprawę ze swoich problemów i radzić sobie z nimi.

Formy psychoterapii psychoanalitycznej

Rozróżnia się psychoterapię psychoanalityczną indywidualną i grupową. W pierwszej z nich psychoterapeuta psychoanalityczny pracuje z analizowanym twarzą w twarz lub na kozetce. W drugim przypadku pomoc psychologiczna jest udzielana w grupie. W zależności od przyczyn i stanu psychicznego psychoterapeuta może zalecić jeden lub drugi sposób oddziaływania.

Rodzaje psychoterapii psychoanalitycznej

  • - Psychoterapia;
  • - Psychoterapia wspierająca;
  • - Psychoterapia piaskowa;
  • - Terapia Gestalt;
  • - Rodzinna terapia systemowa;
  • - Arteterapia;
     

Proces pracy

Pierwsze 3-4 spotkania poświęcone są zwykle wyjaśnieniu dolegliwości osoby zgłaszającej się na psychoterapię. Efektem tych spotkań jest wspólne sformułowanie celów, które terapeuta i pacjent mogą osiągnąć w wyniku pracy.

Psychoterapeuta wycofuje się z kontraktu terapeutycznego, dając więcej przestrzeni analizowanemu i zachęcając go do wyrażania wszystkiego, co przychodzi mu do głowy, najlepiej jak potrafi. Stopniowo analizowany uczy się wyrażać swoje myśli i uczucia, wątpliwości, pytania do samego siebie oraz wspomina o swoich marzeniach i fantazjach.

Terapeuta koncentruje się na nieświadomości pacjenta, próbując znaleźć przyczyny jego trudności.

Przedmiotem interpretacji, podobnie jak w psychoanalizie, staje się również psychologiczna transferencja. Pomaga to zobaczyć bezpośrednio podczas sesji, jak przeszła relacja pacjenta jest odtwarzana w jego obecnej relacji z terapeutą.

Terapia

Wskazania do stosowania

Psychoterapia psychoanalityczna jest skuteczna nie tylko w przypadku nerwic, depresji, fobii czy zaburzeń osobowości (jak w psychoanalizie). Technika ta została również zaadaptowana do leczenia poważniejszych zaburzeń, takich jak psychozy i choroby psychosomatyczne (w tych przypadkach psychoterapeuta jest zwykle połączony z psychiatrą lub lekarzem rodzinnym). Ponadto w ostatnim czasie aktywnie rozwija się nowa dziedzina - psychoanalityczna terapia par.

Czas trwania sesji psychoterapii psychoanalitycznej

W zależności od sytuacji psycho-emocjonalnej pacjenta/klienta i celów terapii może on trwać od 50 minut do 1,5 godziny. Zazwyczaj sesje odbywają się raz w tygodniu, ale w niektórych przypadkach terapeuta może zalecić dwie lub trzy sesje w tygodniu, a rzadko cztery. W miarę postępów psychoterapii i uzyskiwania pozytywnych zmian w stanie zdrowia klienta częstotliwość spotkań zmniejsza się do dwóch razy w miesiącu.

Psychoterapia psychoanalityczna jest krótsza niż psychoanaliza i trwa od kilku miesięcy (krótkoterminowa) do 3-4 lat.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top